Amazing Grace - Nim świt obudzi noc - melogie grane często na pogrzebach w Polsce

amazing grace nim świt obudzi noc piosenka na pogrzeb ostatnie pożegnanie
AMAZING  GRAZE
Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost but now I'm found,
Was blind but now I see.

T'was grace that taught my heart to fear
And grace my fear relieved
How precious did that grace appear,
The hour I first believed.

When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun;
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun. 
 
 
 Polskie tłumaczenie:  
 
NIEZWYKŁA ŁASKA
 
Niezwykła Łasko, jak słodki jest dźwięk,
Który ocalił nieszczęśniczkę taką jak ja.
Kiedyś byłam zagubiona, lecz teraz się odnalazłam,
Byłam ślepa, lecz teraz widzę.

To łaska nauczyła moje serce lęku
I ona mój lęk złagodziła.
Jak droga ta łaska się wydawała,
W momencie, gdy pierwszy raz uwierzyłam.

Gdy będziemy tu już dziesięć tysięcy lat
Lśniący jasno jak słońce;
Będziemy mieli nie mniej dni na sławienie Boga
Niż wtedy, gdy dopiero zaczęliśmy. 
 
 
Polski tekst piosenki: 
 
NIM ŚWIT OBUDZI NOC 

Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł,
Nim dzień ożywi świat, Panie, przyjdź. wołam, przyjdź.
Uciesz mój wzrok spokojem jasnych barw
Nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź.

Choć chcę wciąż dalej iść, niewiele mogę ja,
Więc znów podnoszę głos, Panie, przyjdź, wołam, przyjdź
i otrzyj mą oblaną lękiem twarz,
Nim znów postawię krok, Ty przyjdź.

I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat,
Bądź w dzień radością dnia, w nocy snem,
Pomóż mi, o Panie mój, rysować życia kształt,
By móc wciąż naprzód iść, by trwać.

ANGIELSKI ORYGINAŁ "AMAZING GRACE":

POLSKIE WYKONANIE ELENI "NIM ŚWIT OBUDZI NOC":

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

JAK NAPISAĆ OSTATNIE POŻEGNANIE DLA MAMY - WZÓR, SZABLON MOWA POŻEGNALNA

WZORY NAPISÓW NA SZARFĘ POGRZEBOWĄ - CO NAPISAĆ NA SZARFIE POGRZEBOWEJ